Bereikbaar op
+31 (0) 610990593

Tarieven en vergoedingen 2020

Een individuele sessie haptotherapie van 55 minuten kost € 82,00. Dit tarief geldt ook voor de intake.

Betaling
 • De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden (deels) dit bedrag vanuit de aanvullende verzekering. Het verplichte en vrijwillige eigen risico wordt hierbij NIET aangesproken. Neem bij twijfel contact op met je ziektekostenverzekering. Omdat deze niet altijd de juiste informatie verstrekt kunt u de vergoedingenlijst raadplegen klik hier 
 • M.i.v. 1 september 2020 vindt er geen vergoeding haptotherapie, gegeven in mijn praktijk, meer plaats vanuit VGZ. Dit geldt enkel voor VGZ.
 • Ik ben als GZ-haptotherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VVH.
 • De betalingstermijn van de rekeningen is 14 dagen na factuurdatum.
 • Als hieraan niet voldaan wordt ontvang je na 30 dagen een betalingsherinnering. De betalingstermijn hiervan is 7 dagen. Als ook hieraan niet voldaan wordt volgt een tweede herinnering. Bij uitblijven van betaling wordt je in gebreke gesteld en ben ik gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Houdt er rekening mee dat deze kosten voor jouw rekening zijn.
 • Tenslotte: het is altijd beter overmacht ten aanzien van de betaling met mij te bespreken.

 

Na 14 jaar met veel betrokkenheid, interesse en werkplezier waarin ik zoveel mensen heb kunnen helpen en met hen een tijdje mee mocht lopen stop ik 1 januari 2021 met mijn praktijk haptotherapie. Ik heb mooie momenten mogen meemaken en zoveel gedeeld daar ben ik dankbaar voor. Het zijn bijzondere herinneringen die ik met mij meeneem en zal koesteren.

Na 40 jaar werken in mijn praktijken is het nu tijd voor een andere invulling. Daar ga ik van genieten.

Ik wens u allen alle goeds op uw pad.

 

 

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toe tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  -NAW gegevens verzekerde
  -Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  -Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  -Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  -Kosten van de behandeling
Klachtenregeling

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bespreken. Er is ook een klachtenprocedure geregeld bij de beroepsvereniging Haptotherapeuten-VVH, zie link onderaan.

 

 

 

Links

Vereniging van Haptotherapeuten
https://www.haptotherapeuten-vvh.nl

 

 

Academie voor Haptonomie
https://www.haptonomie.nl

 

https://youtube.com/haptonomie