Bereikbaar op
+31 (0) 610990593

We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt

Lichaam, ziel en geest zijn in de haptonomie een ondeelbaar geheel. We wonen levenslang in ons lichaam. Ons lijf is een verhalenverteller. Het drukt uit hoe we ons nú voelen en wat we willen. Het vertelt ons ook waar we vandaan komen: onze emotionele geschiedenis en hoe we geleerd hebben om contact te maken.

De tast is het eerst ontwikkelde zintuig en is verbonden met alle andere zintuigen en ons denken.

In een tijd waarin alles snel gaat en waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op de ratio, merken we dat we voorbij kunnen gaan aan ons eigen gevoel. Terwijl juist de balans tussen ons voelen en denken ons krachtiger maakt in het contact met onszelf én met de ander.

Binnen de haptonomie wordt het lichaam gezien als “drager” van alle positieve en negatieve gevoelens en ervaringen. Het heeft een “geheugen” voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Zoals blokkades in bewegingspatronen, verhoogde spierspanning, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Indien negatieve ervaringen onverwerkt blijven, kunnen deze naar buiten komen in de vorm van symptomen, klachten of gevoelens van onbehagen.

Een voorwaarde voor contact met ons gevoelsleven is een goed contact met ons lichaam. Positieve gevoelservaringen geven een ontspannen en flexibele houding en daarmee een mogelijkheid tot herstel.

Haptotherapie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met het lichaam. Wat vertelt het lichaam over jezelf, over jouw omgeving en over jouw relaties met anderen?

De therapie is een begeleidingsvorm voor mensen die op zoek zijn naar een beter evenwicht tussen denken en voelen. Daarbij is jouw lichaam…. jouw kompas.

 

Aanraken

Aanraken speelt een belangrijke rol in de haptotherapie. Middels de aanraking ontwikkeld het leven zich, het wordt er als het ware door gevoed. De intentie van de haptotherapeutische aanraking is dat de mens zich geraakt voelt, zich (weer) kan verbinden met zichzelf en zijn omgeving. Dat doorbreekt de starheid van meningen en de rechtlijnigheid van het denken. Door de bevestigende aanraking worden gevoelens bewust en ervaren. De aanraking is een directe wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. Ook daar waar geen woorden (voor) zijn of alles al gezegd is.

Hiermee onderscheidt de haptotherapie zich dan ook van andere therapieën zoals psychotherapie.